YIT Nikkarin Koulu

IV-konehuone, portaita, katoksia, kaiteita ja seiniä.